Musklernas minne vetenskapligt belagt

Det finns gott om anekdoter som pekar mot att det är lättare att återskapa muskelmassa man en gång haft än att bygga ny muskelmassa för första gången. Nu kommer rykande het forskning från Storbritannien som för första gången bevisar förekomsten av mänsklig skelettmuskulaturs epigenetiska minne av tidigare hypertrofi som det heter på forskningsspråk.

När muskler en gång tränats till en viss storlek behåller vissa gener sitt hypermetylerade tillstånd även när muskelmassan krymper tillbaka till sin baslinjestorlek. Detta tyder på att musklerna minns sina fornstora dagar och har lättare att förmås att växa när de tränas på nytt.

Källa: Human Skeletal Muscle Possesses an Epigenetic Memory of Hypertrophy