Fråga experten: Tester för individualiserad kosthållning, fungerar de?

Det finns en del företag som utgår från blod eller saliv och ger ganska ingående råd kring vad man ska äta för att må och prestera optimalt. Hur säkra är dessa tester?

ANKI svarar

Så kallad individualiserad kost, eller personalised nutrition, är ett mycket intressant forskningsområde. Det går ut på att på sikt kunna avgöra om en sådan individanpassad kost kan bli mer hälsosam – eller mer prestationshöjande – än generella kostråd. Att vi bör äta fullkornsbröd istället för vitt bröd, äta mer frukt och grönsaker, mer fisk och så vidare känner de flesta igen som allmänna kostråd. Men finns det några av oss som skulle må och prestera bättre av att följa andra kostråd än dessa?

För att kunna svara på det måste man hitta så kallade markörer som speglar hur kroppen påverkas av ett visst näringsämne, ett visst livsmedel eller en viss kost. Det är ett massivt detektivarbete och är på gång, men är långt ifrån klart. Det betyder att alla kommersiella tester man kan göra där man mäter blod eller saliv för att hitta gener eller ämnen som generna ger upphov till (så kallade metaboliter) ligger före forskningen, för att uttrycka det milt.

Inte bara ska sådana gener och metaboliter identifieras. Därefter ska vi få en uppfattning om hur en viss kost påverkar dem, vad det resulterar i för långsiktiga effekter och hur de långsiktiga effekterna skiljer sig från fallet om personen i fråga hade följt allmänna kostråd. Det hindrar dock inte företag redan idag från att ta ganska stora pengar för att göra diverse gentester och förse oss med kostupplägg därefter. Idag är därför det mest vetenskapliga att faktiskt äta allmänt varierat och tillräckligt mycket protein för att må bra och prestera optimalt.