Placeboeffekt i träningen

Dina förväntningar spelar roll

Placeboeffekt får ofta symbolisera något som är verkningslöst när man ska utvärdera till exempel ett läkemedel eller ett träningsprogram. Men att effekten av dina förväntningar på det du gör också i sig själv är stark och viktig för resultaten demonstrerades på ett fiffigt sätt i en studie från 2007. Hotellstäderskor som utförde samma mängd fysisk aktivitet i sitt jobb, delades in i två grupper. Den ena gruppen informerades om hur deras arbete innebar träning bland annat med exempel på hur de böjde sig, lyfte och bar och hur detta kunde jämföras med styrketräning. Den andra gruppen fick ingen sådan information men båda grupperna arbetade på som vanligt. Efter fyra veckor hade gruppen som blivit informerade om att jobbet i själva verket innebar träning minskat i vikt, fettprocent, BMI, midje/höftkvot och blodtryck, jämfört med kontrollgruppen. Förväntningarna på resultat efter att man blivit medveten om att man ’tränade’ frambringade faktiska, mätbara resultat.

Källa: Psychological Science