Livsförlängning –vad funkar?

Life extension, eller anti ageing medicine är ett experimentellt pseudovetenskapligt forskningsfält med strategier, teorier och forskning kring hur man kan förlänga människans livslängd. Här är några av de ledande idéerna.

Caloric restriction. Olika typer av fasta eller drastisk minskning av mängden energi från mat. Djurstudier tyder på att den som äter mindre lever längre, till följd av en nedbromsning av ämnesomsättning och minskning av slitage på kroppens metabola system. 

Substanser. Diverse olika livsmedel, näringsämnen och kosttillskott förbättrar hälsan och kan på så sätt indirekt förlänga livet. Antioxidantkapacitet har till exempel stor betydelse för att kunna förebygga uppkomsten av olika kroniska sjukdomar. Tillskott med reservatrol som finns naturligt i till exempel vindruvor, blåbär och mullbär har i djursstudier visats förlänga livet. 

Nanoteknik. Mikroskopiska robotar som injiceras i blodet och arbetar med att reparera skadade celler, föreslås i boken Engines of Creation (1986) av K Eric Drexler, en av nanoteknikens grundare. Somliga forskare inom fältet har uppskattat att framsteg inom nanomedicin kommer att helt kunna förändra åldrandets effekter omkring år 2030.

Kloning och transplantationer. Tekniken med att klona fram mänskliga kroppsdelar, eller teoretiskt sett genetiskt identiska kompletta människokroppar går stadigt framåt, även om fältet förblir kontroversiellt. En del forskare anser att man med stamcellterapi i framtiden kommer att kunna regenerera organ som tjänat ut.

Nedfrysning. En människa dör i juridisk mening när hjärta och andning avstannar. Men kroppens celler skadas inte på ett oåterkalleligt sätt förrän timmar senare. En del livsförlängare förespråkar approachen att snabbt frysa ned den döda kroppen och på så sätt sätta sin tilltro till framtidens avancerade medicin. 

 

Filosofiska överväganden

En del av relevansen med forskningsfältet livsförlängning är att det väcker fundamentala filosofiska frågeställningar. Vill vi leva länge på bekostnad av sämre livskvalitet? Är till exempel en berättigad fråga till den som undviker alla livets risker och laster, eller den som begränsar sin mat till det yttersta i hopp om några års längre liv.