Somatyper vetenskapligt förankrade

Att vi har olika medfödda förutsättningar är tydligt. Inom träning, idrott och styrkesport har man länge löst använt ett system kallat somatyper, där tre kroppstyper existerar. 

EKTOMORF är en rak och spenslig kroppstyp med smala axlar och höfter och en tendens till smal kroppsbyggnad.

MESOMORF är den typiskt naturligt atletiska kroppstypen, med smal midja, breda axlar och hård kropp med synliga muskler.

ENDOMORF är en bred och tung kroppstyp med tendens till styrka och övervikt.

Somatyperna har haft sina användningsområden men har hittills ansetts vara pesudovetenskap. I maj förra året publicerades dock en studie där man såg samband (föga förvånande kanske) mellan somatyp och anaerob förmåga. Att vara ektomorf var negativt korrelerat med styrka i bänkpress och knäböj, medan att vara mesomorf tydligt förutsåg bäst prestation i de båda styrkelyften. Omkring en tredjedel av prestationsförmågan i bänkpress och knäböj kunde förklaras av somatyp, menade forskarna.

Källa: PLoS One   Illustration: Alexandra Dahlqvist