Idrottsskador: Ont i axeln

Christer Fernström

Christer Fernström från NSTC besvarar läsarfrågor.

Ont i axeln

Fråga: Det senaste året har jag råkat ut för en efterhängsen axelskada i vänstra skulderpartiet.

Den gör sig ständigt påmind, genom en smärta, som kan liknas vid ”tandvärk”. Smärtan strålar ned i bröstet och till viss del även armen. Det knäpper också kraftigt, då jag höjer den till horisontellt läge. Jag kan träna baksidan av axeln om jag värmer upp ordentligt.

Skadan har troligen uppkommit i ”press bakom nacken”, med tunga vikter.

Vilka övningar kan du rekommendera. Och vilka rehabiliteringsövningar brukar du förespråka vid smärtande axlar?

Svar av Christer: När det gäller behandling av långvariga smärttillstånd i axlar finns i regel inga enkla lösningar. Det beror på att smärtan skapar ett smärtförsvar som förändrar hela rörelsen i axelleden. Dessutom så påverkas rörelserna i nyckelbenets leder så att dessa antingen blir över- eller underrörliga. Smärtförsvaret förkortar i regel den övre delen av Trapeziusmuskeln så att nacken blir stel. Detta i sin tur skapar retningar på de till axel, bröst och arms utgående nerverna.

Om nu oturen är framme kan detta tillstånd ge kramp i muskler som omsluter nervstammen från halsryggraden, på fackspråk kallas detta Tos. Denna process kan dessutom drabba den lilla bröstmuskeln som tvingar skulderbladet framåt/nedåt. l detta läge på skulderbladet finns inget tryck på nervstammen under den lilla bröstmuskeln, men om armen lyfts uppåt och passerar horisontalplanet sker detta med en samverkande rörelse i skulderbladet som vrids utåt/uppåt.

Om nu muskeln är kort så trycker den på nerverna och smärta uppstår i nervens utbredningsområde. För att historien ska ta slut här störs dessutom muskler som omsluter axeleden med kompression som följd i leden.

Effekten av detta är att leden knäpper i vissa vinklar och slemsäcken mellan ledkulan och skulderhöjdens tak kläms ihop. Även rotator cuff-syndrom kan uppstå då Supraspinatusmuskelns cirkulation störs av konstant anspänning.

Nu undrar du hur detta kretslopp kan brytas. Här kommer några förslag på vad du kan pröva innan du söker läkare.

Om ett permanent tillstånd av muskelspänningar finns över axelledens muskler under en lång period påbörjas dessutom utveckling av triggerpunkter. Den muskel som framförallt drabbas är Infraspinatus. När det kretslopp som är beskrivet snurrar är triggerpunkterna i denna muskel ibland allt som behövs för att underhålla hela processen. Om nu även muskeln Teres Major är spänd/förkortad, blir det hela än mer raffinerat. Då kan definitivt inte armen lyftas över horisontalplan då denna rörelse kräver att armen måste utåtroteras.

  1. Töj ut övre delen av Trapeziusmuskeln.
  2. Töj ut vänster sidas halsmuskler.
  3. Töj ut musklerna Teres Major och Infraspinatus samt Supraspinatus.
  4. Träna den främre delen av Deltoideus och Biceps. Ligg t ex på rygg på en träningsbänk och utför en Bicepscurl med hjälp av en dragmaskin (draglinan ska komma uppifrån). Vid 90 grader i armbågsleden fortsätter du rörelsen i axelleden och pressar ned handen mot bänken. Håll kvar någon sekund och bromsa sedan rörelsen tillbaka. l slutsträcket vrider du armen inåt.
  5. Träna stående crosscable med utåtvridning i slutsträcket.