Video från SM 2013: Bodybuilding Veteraner +80 kg

BODY Magazines utsände satt på bästa pressplats och filmade allt på scenen vid 2013 års Svenska Mästerskap. Här final och prisutdelning för Bodybuilding Herrar Veteraner +80 kg. Nu även med de tävlandes fria program.

I de klasser där antalet deltagare är lika med eller färre än sex (det antal som går vidare till final) så genomförs inte en förbedömning. Regeln togs i bruk på svenska tävlingar från och med 2012.

Resultat Herrar Veteraner +80 kg

  1. Håkan Fagerström, Team Proteinbutiken, Gävle – 21
  2. Jan Nordlund, TEAM FINAL RESEARCH SWEDEN, Vetlanda – 24
  3. Omoro Mohammed, AA Elite Team, Malmö – 49
  4. Lennart Brandt, Team Gumse Gym, Sollentuna – 56
  5. Roger Senekovic, Motiva Sportsclub, Karlshamn – 74
  6. Micke Nylander, Exhale Gym, Göteborg – 90

Från vänster: Håkan Fagerström (1:a), Jan Nordlund (2:a), Micke Nylander (6:a), Lennart Brandt (4:a), Omoro Mohammed (3:a) och Roger Senekovic (5:a).