8 råd som hjälper dig välja rätt

Copyright: Miljan Mladenovic

Marknaden svämmar formligen över av olika märken och tillverkare av kosttillskott. Att då kunna hitta rätt kan därför vara lite knepigt. Visst underlättar det med gedigna kunskaper och erfarenheter. Men det kan ändå vara bra att känna till några specifika saker att se upp för. I denna artikel presenterar vi några som kan hjälpa dig att spara både ångest och ”slantar”.

TIPS 1: OFULLSTÄNDIG INNEHÅLLSFÖRTECKNING / OKÄNDA ÄMNEN

Här ska du inte nöja dig med namn på produkten och märket. Som konsument har du rätt till korrekta, detaljerade uppgifter om vad som ingår, och i vilka mängder. Om en fabrikant nämner bieffekter av en substans vid överdosering, men en konkurrent inte gör det, så är den förstnämnda åtminstone ärlig. Man kan undra vad den som tiger mer har att dölja?

Stora undersökningar har visat att vissa märken till och med innehåller ämnen som inte ens studerats på djur. Om du skulle snubbla över ett sådant ”nytt ämne” bör du därför dra öronen åt dig, snarare än att bli upphetsad över att du håller ”framtidens mirakel” i handen. Med andra ord, köp ingenting du är osäker på eller aldrig tidigare hört talas om. Detta leder vidare till nästa tips.

TIPS 2: FORSKNINGRESULTAT EJ TILLGÄNGLIGA FÖR ALLMÄNHETEN

Det finns ingen anledning för en till verkare att dölja om den påstådda effekten gäller i verkligheten. Här kan man sålla bort många märken, eftersom det bara är en minoritet som publicerar referenser till vetenskapliga studier på ämnet i fråga.

Även om referenserna kan upplevas som mystiska krumelurer, är de ändå en vetenskaplig dokumentation om ämnets effekter. De ger den osäkre möjligheten att exempelvis undersöka saken vidare genom att konsultera någon opartisk aktör inom branschen. Tillverkaren tar alltså en risk om falska eller irrelevanta referenser publiceras, eftersom det alltid finns kritiker som kan granska dem.

Kan man engelska är det en fördel eftersom man då ges möjlighet att sätta sig in i sammanhanget.

TIPS 3: MISSBRUK AV GENUIN FORSKNING

Ofta kan man höra påståenden om att olika ämnen har den och den effekten. Vad man som konsument bör försöka ta reda på, är i vilket sammanhang den påstådda effekten dokumenterats. Här får man inte låta sig luras. Bara för att något fungerar på isolerade celler eller råttor, betyder det inte nödvändigtvis att det även gäller friska människor. Bluffmakare är nämligen experter på att ta vetenskapligt publicerade resultat ur sammanhanget och generalisera slutsatser, för att på så sätt passa målgruppens önskningar av varan.

TIPS 4: PRATAR ILLA OM KRITIKER & KONKURRENTER

Detta handlar om uppförande. Visserligen är kritiker och konkurrenter sällan bästa vänner (allra helst inom kosttillskottsbranschen), men man snackar åtminstone inte illa om varann så att det når allmänheten. Om man skulle bli vittne till något dylikt kan man undra om det är avundsjuka med i spelet.

TIPS 5: ÖVERDRIVEN REKLAM

Utmärkande för produkter som överreklameras i massmedia är högre priser. I värsta fall även sämre kvalitet eftersom en mindre del av budgeten går till produktutveckling och forskning. Det är alltså kunden som förlorar i slutänden.

Välj i stället produkter som marknadsförs med måttlig reklam och bra priser. Tänk på att ett bra och för de flesta fungerande kosttillskott säljer sig självt! Du bör känna till att produktutveckling inte alltid är synonymt med forskning. Medan produktutveckling är relativt vanligt, är det få tillverkare som själva bedriver forskning genom att till exempel samarbeta med opartiska universitetsverksamma forskare. Att utveckla produkter från grunden ökar möjligheten enormt att tillverka verkningsfulla produkter, till skillnad från att arbeta efter ”kokboksrecept” som inte testats.

TIPS 6. PUBLICITET

Detta innebär att produkten rekommenderas av osponsrade idrottare och specialister. Hör därför efter bland kunniga som du litar på.

TIPS 7: ABSORPTIONSRUBBNINGAR

Detta är en bieffekt som lätt uppstår vid överdosering, även om man normalt inte lider av problem från mag-tarmkanalen. Absorptionsrubbningar gäller främst vitaminer och mineraler i kosttillskottsform, men även vid ensidig kosthållning. Näringsämnen påverkar nämligen varandras absorption. Det är väldokumenterat att zink hämmar absorption av kalcium och koppar, och att järn hindrar absorption av zink. Dessutom hämmar kalcium absorption av järn och magnesium, medan magnesium hämmar absorption av järn och kalcium.

Om man överdoserar exempelvis zink kan man alltså få brist på kalcium och/eller koppar. På motsvarande sätt kan en överdos av kalcium minskar absorptionen av järn och/eller magnesium osv. Man bör som konsument därför kräva av tillverkaren att det finns en dosrekommendation för produkten, samt vad denna doseringshänvisning är baserad på.

TIPS 8: PÅSTÅENDEN

Här kan man stöta på lite allt möjligt. Vanligast brukar vara lovord i form av snabba, dramatiska resultat. Speciellt när det gäller effekter som fettförbränning/viktnedgång och muskeltillväxt. Glöm det. Visserligen går det lättare för somliga att bli hårda eller muskulösa än andra, med det är verkligen få förunnat. Att i media gå ut med sådana påståenden är verkligen att bedra. Möjligtvis att produkten i fråga underlättar eller stimulerar, men att ”lova” är att visa sin egen okunskap.

En annan populär jargong brukar vara ”ideal sammansättning”. Faktum är att ingen vet exakt hur ett idealt sammansatt kosttillskott ska formuleras. Vilka näringsämnen/substanser ska ingå? Hur mycket av varje? Enligt vems behov, med tanke på att vi alla är olika?

Referens: Philen RM et al: Survey of Advertising for Nutritional Supplement in Health and Bodybuilding Magazines, JAMA 1992; vol 268, no 8: 1008-11. 1(3)

Artikeln tidigare publicerad i B&K/BODY Magazine.