Högproteindiet – ökad risk för att dö?

Denna studie fick ett väldigt genomslag i media när den publicerades, och det är knappast ovanligt med (väldigt) höga proteinintag bland BODYs läsare.

Ett högre proteinintag går hand i hand med styrketräning. Foto: Marilyna

Studiens upplägg

Studien bestod av en så kallad prospektiv kohortstudie – där man följer en grupp människor över en längre tid för att se om de dör eller utvecklar några sjukdomar under tiden – kombinerat med ett musexperiment.

Kohortstudien följde 6 381 amerikaner som var 50 år gamla eller äldre under 18 års tid. Genomsnittsåldern var 65 år och det rapporterade genomsnittsintaget av kalorier var 1 823 fördelat på 51 % kolhydrater, 33 % fett och 16 % protein.

Deltagarna delades sedan in i kategorier baserat på hur höga proteinintag de rapporterade:

 • högt (20 % eller mer)
 • medelhögt (10–19 %)
 • lågt (mindre än 10 %)

Studiens resultat

 • I gruppen som var 50–65 år såg man en genomsnittlig riskökning för död under studietiden på 74 % och en nästan fyrdubbel risk att få cancer i gruppen med högt intag.
 • Dessa risker minskade drastiskt, eller försvann helt, när man kontrollerade för typen av protein då man såg att riskökningarna var kopplade till animaliskt protein och inte vegetabiliskt.
 • I gruppen >66 år var resultaten omvända: högre proteinintag innebar lägre risk att dö totalt sett och även i cancer specifikt. Oberoende av proteinsorten.
 • Risken att dö i diabetes ökade för alla åldersgrupper när proteinintaget var högre, och detta var som kraftigast för 50–65.

I alla åldrar såg man en koppling mellan proteinintaget och hormonet IGF-1 som tros vara kopplat till ökad celltillväxt och därmed ökad cancertillväxt. Detta var kopplat till ökad dödlighet i cancer hos 50–65 men inte hos >65.

Dessutom såg man en minskning av hjärtkärlsjukdomsrisk för >66 om proteinintaget var högt eller medelhögt samtidigt som IGF-1 inte var förhöjt.

Musexperimentet visade att hos möss som fick äta en högproteinkost (18 %) under en veckas tid dog alla, men bara 80 % av mössen i lågproteingruppen (4–7 %). Alla möss hade redan en tumör när experimentet inleddes, så det var alltså cancerns progression och dödsincidens man mätte.

Även kopplingen till anabola hormon var högre med högre proteinintag, till exempel IGF-1. Precis som hos människor verkade dock ett högre proteinintag vara skyddande för de äldsta mössen.

Tolkning av studien

Hur ska nu denna studie tolkas? Först och främst kan man aldrig exakt veta vad som är orsaksfaktorn här.

 • Äter amerikaner med högre proteinintag generellt sett mer ”skräp” och lever ”sämre” i allmänhet?
 • Finns det något särskilt onyttigt i animaliska livsmedel som vi ännu inte riktigt känner till, hormoner eller läkemedelsrester i kött exempelvis?
 • Och om så är fallet, är det lika illa i Sverige eller annorlunda här?

Hursomhelst ska inte studien avskrivas bara för att det är en kohortstudie, men det finns klara brister i den.

 • I synnerhet insamlingsmetoden av kostdata som är väldigt oprecis.
 • Det väldigt låga genomsnittsintaget av kalorier antyder också att deltagarna felrapporterat en hel del.
 • För så många sjukdomspanoraman som man ändå undersökte är dessutom deltagarantalet inte särskilt stort. Det blir ganska få insjuknanden och dödsfall i absoluta mått, och därför kan relativa mått mellan grupper framstå som mer alarmerande än vad de egentligen är.

Men vi bör ändå förhålla oss till resultaten. Det är trots allt ganska kraftiga resultat, och eftersom de vänder helt i vissa fall för den äldre populationen känns det ju intuitivt fel att helt skylla på mer eller mindre kända saker i köttprodukter.

Musexperiment är aldrig helt överförbara på människor, så där kan vi inte dra slutsatser rakt av heller. Hur som helst bör ingen vara förvånad över att det som driver på tillväxtprocesser i kroppen kan vara kopplat till en tidigare död och flera specifika sjukdomar.

Jag drabbas inte av panik på grund av den här studien, men jag avskriver inte heller vissa risker med att käka massor av animaliskt protein år efter år. Att något är bra för kroppsbyggning betyder definitivt inte att det per automatik är hälsosamt.

Referenser

Det kan finnas vissa risker med att käka massor av animaliskt protein år efter år. Foto: Christine Glade

Gillade du artikeln? Missa inte att gilla BODY på Facebook!