Lågt magnesium gör vitamin D ineffektivt

Det verkar i dag som om stora delar av befolkningen kan behöva tillskott av vitamin D. Otillräcklig D-vitaminstatus har bedömts vara vanligt och har satts i samband med många olika hälsoproblem och försämrad prestationsförmåga på en rad områden. Potentiellt omvälvande forskning tyder nu på ett samband mellan nivåer av magnesium och vitamin D. Personer med lågt magnesium (upp till 50 procent av den amerikanska befolkningen enligt den aktuella studien) har större behov av vitamin D än de med normal magnesiumstatus, men är samtidigt hämmade i sin förmåga att tillgodogöra sig D-vitaminet på rätt sätt. Detta riskerar att leda till kalcifiering av blodkärlen, en komplikation som förebyggs av tillräckliga magnesiumnivåer.

Källa: The Journal of the American Osteopathic Association