Bara en av tio når sina träningsmål

En ny undersökning från YouGov ger underlag om svenskarnas träningsansträngningar. Här är några highlights.

60 % har viktnedgång med på listan av målsättningar

54 % anser sig äta hälsosamt

51 % anger bristande motivation som den viktigaste anledningen till att misslyckas med att nå sina mål

44 % av svenskarna anser sig själva vara överviktiga

39 % anger att dålig planering är den viktigaste anledningen till att äta onyttigheter mellan måltiderna

35 % tränar minst 30 minuter 4-6 dagar i veckan

25 % av de tillfrågade räknar kalorier

10 % har nått sina träningsmål, 64 % har nått dem delvis

 

Källa: YouGov