Bara en av tio når sina träningsmål

En ny undersökning från YouGov ger underlag om svenskarnas träningsansträngningar. Här är några highlights. 60 % har viktnedgång med på listan av målsättningar 54 % anser sig äta hälsosamt 51 % anger bristande motivation som den viktigaste anledningen till att misslyckas med att nå sina mål 44 % av svenskarna anser sig själva vara överviktiga 39 % anger att […]