Sökresultat för "musik"

Forskning: Musikens effekt på prestationsförmågan

Hur påverkas du av ljudet du har i öronen när du tränar? Är det alltid till fördel och har det betydelse vad du lyssnar på?

Att använda sig av olika prestationshöjande hjälpmedel i sin träning är mer regel än undantag. Allt från centralstimulerande typer av PWO till mekaniska hjälpmedel som lindor och bälten. Effekterna av psykologiska hjälpmedel, som musik, när det gäller styrketräning är dock mycket dåligt undersökta. Det är lite förvånande, eftersom det finns en rad dokumenterade positiva effekter av musik i andra träningssammanhang, främst cykling och löpning. Dessa positiva effekter sträcker sig från förbättrad arbetskapacitet till minskad upplevd ansträngning vid en viss intensitet och inte minst förbättrat humör under träningen.

De få styrketräningsrelaterade studierna på området har inte visat på entydiga resultat. Det är oklart om träning med olika intensitet (det vill säga hur tungt man tränar) påverkas olika av musik, och inte heller effekten av olika musikgenrer är ordentligt undersökt. I dagarna publicerades en ny studie, vars syfte var att undersöka just det här och utvidga kunskapen inom området. Hur påverkas prestationsförmågan vid styrketräning med olika intensitet av olika musikgenrer jämfört med tystnad, och ser man någon skillnad på humör och upplevd ansträngning? Det är den studien jag tänkte gå igenom här och se om man kan dra några slutsatser man sedan själv kan ha nytta av i gymmet. 

Studiens upplägg: deltagare, musik och träning
Man började med att välja ut musiken som skulle ingå i urvalet som studiens deltagare fick lyssna  på under passen. Ett femtiotal studenter med jämförbar sociokulturell bakgrund fick välja totalt 20 låtar ur genrerna elektronisk dansmusik och metal enligt fördefinierade kriterier där musiken skulle ha ett högt tempo och klassas som ”motiverande” att träna hårdare och längre.

Till den experimentella delen av studien rekryterades 16 unga tränade män, som för att vara kvalificerade att få delta behövde ha styrketränat kontinuerligt i minst två år. Alla hade vuxit upp under jämförbara sociokulturella förhållanden, så de skulle ha samma förutsättningar att känna igen och svara på musiken som valts ut för studien.

Själva studietillfällena var fem till antalet, varav det första ägnades åt att testa och kalkylera deltagarnas kapacitet i styrke- och kraftrelaterade övningar. För styrka använde man sig av knäböj och bänkpress, båda utförda i Smithmaskin, medan kraftutveckling testades i knäböj med upphopp och bänkpress i Smithmaskin där man kastar upp stången så högt man kan i toppläget. Vid det här testtillfället var ingen musik inblandad i proceduren.

Pass två till fem var sedan själva träningstillfällena. Deltagarna fick ta på sig hörlurar, och under de fyra träningstillfällena fick de i slumpmässig ordning lyssna på tystnad, metal, elektronisk dansmusik eller självvald musik. Den självvalda musiken bestod av musik de i vanliga fall skulle ha lyssnat på under ett träningspass i motiverande syfte, efter eget tycke och smak.

Efter en tio minuter lång uppvärmning utförde deltagarna tre stycken explosiva upphopp med en skivstång laddad med 30 % av deras 1RM i knäböj, där man mätte kraftutveckling och hastighet under rörelsen. Därefter övergick de till tre set knäböj med ökande belastning på 60, 70 respektive 80 % av 1RM. Alla tre seten togs till utmattning, varefter man vilade i tre minuter och övergick till överkroppsdelen av passet. Den genomfördes på exakt samma sätt som underkroppsdelen, bara med övningarna utbytta mot bänkpress med kast och bänkpress, både utförda i Smithmaskin och med samma procentuella belastning av 1RM som tidigare nämnt.

När passet var avklarat fick deltagarna skatta sitt humör efter en etablerad vetenskaplig skala.

Vilka resultat såg man?
Musik hade inga fördelar över tystnad för kraftutveckling, varken för över- eller underkropp, och man såg till och med att det var negativt att lyssna på musik när det gällde att förflytta vikten snabbt i bänkpress. Exakt varför så var fallet är oklart, men man skulle kunna tänka sig att deltagarna redan var utmattade eftersom den delen av testet låg relativt sent i passet och att musiken därför mer uppfattades som en distraktion än som något uppiggande.

När det gäller de styrkerelaterade resultaten såg man mer positiva effekter av att ha musik i lurarna. Fortfarande små till moderata sådana, men det rörde sig om upp till en och en halv extra repetition i bästa fall. I knäböj uppmättes dock dessa positiva resultat bara vid de lägre intensitetsnivåerna. Vid 80 % av 1RM såg man inga fördelar med musik över tystnad. I bänkpress gav metal och självvald musik små fördelar vid 60 % av 1RM, men inga skillnader alls kunde mätas vid 70 % av 1RM, oavsett musiktyp, jämfört med tystnad.

Det intressanta i bänkpressfallet var att man vid 80 % av 1RM genomgående såg en liten nackdel med att lyssna på metal under seten, även jämfört med tystnad. Det skulle kunna antyda att det finns faktiska skillnader i hur olika typer av musik påverkar prestationsförmågan när de fysiska kraven som ställs vid arbetet ökar. 

Upplevd ansträngning rapporterades som lägst när man fick lyssna på den självvalda musiken eller metal. All slags musik medförde att deltagarna rapporterade mer positiva effekter på humöret och känslan av upprymdhet och energi efter passen, där den självvalda musiken hade störst effekt, följd av den elektroniska dansmusiken och därefter metal.

Sammanfattning och slutsatser
De flesta som tränar hårt vet att bra musik kan förvandla ett omotiverat slentrianpass till något mycket mer givande. Även om det inte var några dramatiska skillnader i positiv påverkan mellan olika typer av musik i den här studien, pekar det mesta på att det bästa alternativet är om man själv kan välja musiken man lyssnar på, vilket får anses vara föga förvånande.

Du kan sannolikt tjäna någon extra repetition på att byta ut gymmets skval mot din egen musik i lurarna, och varje extra repetition är ett steg närmare dina mål. Att det valet också är kopplat till förbättrat humör och en större känsla av energi är givetvis en fin bonus.

Ett möjligt undantag här är övningar där man satsar på maximal explosiv kraft. Om man har den här studiens resultat i åtanke, så har musik vid den typen av aktivitet i bästa fall en neutral effekt, men möjligen även en negativ sådan, åtminstone om man redan är utmattad vid tillfället.

I vilket fall som helst behöver inte ens den mest optinojande byggaren tvinga sig att lyssna på musik han eller hon inte tycker om i jakten på gains, utan kan låta välljudet flöda.

 Referens:

Psychology of Sport and Exercise, 4 May 2018. The influence of music genre on explosive power, repetitions to failure and m

Ja, till musik i lurarna

Med eller utan musik under träningspasset?
Nu har läsarna sagt sitt.

I veckan gjorde Body en miniundersökning på Facebook där vi frågade er läsare vad ni föredrog – att träna med eller utan musik.

Det ena svarsalternativet fick övervägande flest röster. En majoritet av de som kommenterat inlägget skrev på Facebook att de gillar att träna med musik. En del uppgav också att de varierar sig mellan de olika alternativen, medan ett fåtal sa sig köra helt utan några toner i lurarna.

Extra pepp

Här listar vi sex fördelar med att träna till musik:

 1. Rätt låtar kan ge dig den extra peppen du behöver för att köra lite hårdare.
 2. Med musik i lurarna slipper du lyssna på andras flåsande.
 3. Egen musik gör också att du inte behöver höra de låtar som gymmet själv spelar – det kanske inte alltid är dina favoriter.
 4. Musik kan hjälpa dig att påverka känslan under träningen. Välj lugnare låtar för lugnare pass och så vidare…
 5. Ska du köra konditionsträning kan musik med bra rytm vara avgörande för ditt tempo. Låtar med högt bpm (beats per minute) kan öka dina chanser att springa snabbare.
 6. Medryckande låtar kan också hjälpa dig att fokusera på något annat än träningen när det känns tungt.      

Läsarnas kommentarer

Här är några av de kommentarer vi fick på Facebook när vi ställde frågan om vad som är att föredra – träning med eller utan musik:

”Med musik, kan driva mig längre då.”

”Måste vara musik till träningen. Olika musikstilar beroende på träningen.”

”Musiken gör halva jobbet.”

”Med. Orka höra andras testo-fyllda stön/läten.”

”Med – cardio. Utan – styrke.”

”Helt oberörd. Så inne i träningen att om de låter eller ej kvittar.”

”Det är skönt att höra ens flås. Ibland kan låten göra sitt med, när man går ut från sin comfort zone.”

”På crosstrainern-alltid. Annars beror det lite dagsformen.”

”Lättare att träna med sin egen musik. Gymmets musik passar kanske inte alla. Men det viktigaste är att man tränar.”

”Med, enbart för att slippa höra andras prat och läten.”

”Mig göra det inget. Jag är där för att träna och få gains. Inte för musikens skull.” 

Påverkar musik din prestation på gymmet?

Studierna sträcker sig från 1991–2006

Ett par forskare har tittat närmare på om musik påverkar din prestation på gymmet. Här är vad de kom fram till.

För IDEA Fitness Journal gjorde Nicole M. Harmon och Len Kravitz en överblick över de studier som dittills undersökt hur musik påverkar prestationen på gymmet. Påverkan hade studerats främst från fyra olika infallsvinklar:

 • Om den kan påverka din motivation när du tränar
 • Om psykisk stimulans/upphetsning påverkar din styrka och uthållighet
 • Om den främjar avslappning
 • Om den förbättrar kordination

Motivation

Forskning visar att musik kan fungera som motivation vid träning, vilket leder till att du kan träna mer effektivt. Dock tyder det på att musiken har störst påverkan vid låg intensitet och effekten minskar vid träning med högre intensitet.

Styrka och uthållighet

När du utför fysisk krävande arbete hjälper det att lyssna på musik med högt tempo (takt mer än 130 bpm) som du själv tycker är bra för att märka en positiv effekt på din styrka.

Avslappning

Det har funnits en teori om att musik hjälper kroppen att slappna av under träning vilket ska minska de negativa effekterna som till exempel mjölksyra och förändring av hormonvärden. Även om detta är något oklart hos forskarna, tyder mycket på att musik minskar den fysiska obehagskänslan vid träning.

Kordination

Forskning har visat att musik har en positiv påverkan på människors kordination. Musik har använts länge för att hjälpa personer med stroke, parkinson och hjärnskador att träna upp sin motoriska kordination. Dock behövs det mer forskning inom området för att kunna fastställa den exakta påverkan rytm och musik har på kordinationen.

Sammanfattningsvis

 • Musik minskar känslan av trötthet
 • Musik kan ha en positiv påverkan på styrkan
 • Musik kan minska den fysiska obehagskänslan
 • Musik visar på en förbättring av den motoriska kordination 

Bidra till Musikhjälpen 2014

En vecka om året, i december, sänder SVT, SR och Radiohjälpen dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. Bidra genom att buda på Tradera-auktionerna – exempelvis en dag med UFC-fightern Nico Mosoke, ett besök av Gladiatorerna Athena & Bullet på ditt barnkalas eller träna med Mikaela Laurén (världsmästare i boxning).

Välgörenhetseventet Musikhjälpen sänds i år ifrån en glasbur i Uppsala 8–14 december. Programledare är Linnea Henriksson, Petter Alexis Askergren och Kodjo Akolor. I Musikhjälpen är det din musik – och ditt engagemang – som räddar liv.

I en vecka, sammanlagt 144 timmar, sänder man direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Flow för att tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma och på olika vis samla in pengar till en undangömd humanitär katastrof. Årets insamling går till kampen för att stoppa spridningen av hiv #mh14

Följ dem på Facebook, se det på SVT, i SVT Flow eller lyssna på det i Sveriges Radio. Några utvalda auktionerna till förmån för Musikhjälpen på Tradera:

Gäst i programmet

Bud på Bullet & Athena för att fixa det bästa barnkalaset för din son/dotter! Foto: Eric Josjö/TV4.

Programledarna Kodjo Akolor, Linnea Henriksson, Petter Alexis Askergren. Foto: Mattias Ahlm/SR

Morning glory, chill musik & gott mellis.:)

image.jpeg

En låt som jag inte kan släppa hur mycket jag än lyssnar på den är Halo med Beyonce.
Men nu på resan i Turkiet så visade vår kära yogaguru Lowe mig en annan version av just den här låten, den ser ni här ovan.
Halo med And Brun. En väldigt annorlunda version av originalet men fin.:)
Original är alltid original & inget kommer antagligen få mig att släppa B’s version, men kul att hitta nya versioner…

Ett mellis som man emellanåt saknar när man är på resande fot utomlands så mkt som jag är i perioder är detta:

image-1.jpeg

Så enkelt som endast 2-3 ingredienser:
• kvarg
• prostar whey, smak: Cocoa mocha el. Choklad
• ev. Havregryn, Naturella nötter el. Banan

Funkar perfekt både som ett snabbt mellis alt. som frukost, beror lite på vad man blandar i bara.:D
& smaken med choklad + havregryn smakar som ljusa havrebollar.;)

Ni som vill testa ska passa på att inskaffa proteinet från Ultimate Nutrition nu, hos exempelvis Budo & Fitness, GG, MM, AA Elit Fitness Store, TNC mfl.
För just nu, maj månad ut, så är priset a special one!;)
Endast 499kr ist för 699kr!!

image-2.jpeg

Kroppsbyggare i musikvideon ”Svett”

Debutsingeln ”Svett” från svenska artisten Niello (alias Niklas Grahn) går just nu varm på P3. I fredags var det premiär för musikvideon till Svett, och en av de som skymtar i videon är classic bodybuilding-tävlande Sammy Zabel.

Se musikvideon inbäddad nedan. PR-presentation av artisten:

Niello är hiphop-Sveriges stora stjärnskott. Med hårda, klubbiga beats och träffsäkra rader når Niello ut till den breda publiken.

Konceptet ”Niello” är stilrent och smutsigt på samma gång, en blandning mellan modemagasin och svettiga klubblokaler. Artisten fokuserar lika mycket på det visuella, bildmässiga som på musiken vilket ger ett helhetsuttryck utöver det vanliga.

Texterna influeras av livsnjutande människor som lever i nuet och vägrar hålla tillbaka. En trend i tiden.

Niello vill inspirera till att inte bara drömma utan faktiskt genomföra de visioner man har.

Österrikes förbundsordförande poserar i musikvideo

Dr Wolfgang Schober, IFBB Österrike

Efter sin seger på Veteran-VM 2011 deltog ordföranden för IFBB Österrike, Dr Wolfgang Schober, i en musikvideo för gruppen Bilderbuch. Singeln ”Ein Boot Für Uns” debuterade häromveckan på plats 11 och har klättrat till plats 8 på topplistan i Österrike. Något för andra nationella förbund att ta efter?

Mer än 90 procent av IFBB Österrikes förbund består för övrigt av före detta eller aktivt tävlande atleter. Österrikiska Gotv som har topplistan och visar bandets låt är vad MTV var en gång i tiden (en kanal som fokuserar på band och spelar musikvideos).

I den stentuffa VM-klassen Herrar Veteraner +80 kg, 50-59 år (tre EM-segrare och tre EM-silvermedaljörer deltog!) som Wolfgang Schober vann tog Ali Kazemi hem en fjärdeplats för Sverige! Från IFBB:s rapport:

Three European masters champions: Antonio Vergiani (2011), Inigo Ortiz De Mendibil (2010) and Alexandr Aleksejev (2009) against three Europeans runner-ups: Stanislav Shakh-Nazarov (2007), David Lamptey (2008) and Wolfgang Schober (2009). And who won? Runner-up from 2009 Wolfgang Schober!

Dr. Schober, who is also Austrian Federation President, displayed beautiful body lines, full, hard and deeply separated muscles, with no weak points. Very complete and balanced physique. Won all rounds. De Mendibil – better legs than upper body. Aleksejev – big muscles but not so good definition, Kazemi – classic body proportions and impressive back but too small thighs and arms.

SKKF:s ordförande skriver:

Nästa anhalt var junior- och veteran-VM som avhölls i Santa Susanna, Spanien, 26-27 november. Sverige representerades av både erfarna internationellt tävlande och debutanter. Först ut att tävla var Ali Kazemi i tungvikt +80 kg, 50-59 år, och Ali lyckades förbättra förra årets 10:e plats till en 4:e placering, som enligt mina ögon borde ha varit medalj.

Foto: IFBB Press Commision

2:a Inigo Ortiz De Mendibil, Spanien, 1:a Wolfgang Schober och 3:a Alexandr Aleksejev, Ukraina.

Stark placering på VM i stentuff klass för Ali Kazemi! Foto: Alex Danielsson

Träningsglädje och deppmusik är också ett sätt att starta veckan med? :P

Jaha. Idag har det ju inte hänt allt för mycket spännande. Spelade säsongens första företagsinnebandy. Gick helt ok men var lite väl gnälligt och fult spel idag. Jag gillar iofs när det smäller lite men inte när folk blir sura och gnäller om det och ska hämnas på allt och alla som rör dig. Nej gärna tufft spel men bara det är med good intentions så att säga 🙂

Skiter i att skriva mer om det och går istället in på lite roligare träningspass.

Jenny och Peter la ut lite film från i torsdags när vi lekte. Det här var nog sista utmaningen om jag minns rätt. Jäkligt roligt upplägg var det i alla fall och kul hade vi 😀

Jag gjorde två varv, mitt andra såg ungefär ut som de andras. Det var inte såååå mycket explosivitet kvar i armhävningarna 😉

De hade också slängt upp när jag körde chins-33an. Står 27an men det var setet innan. Peter hittade på det här för ett tag sen och nu har vi rullat in det på passen. Skön variant att bryta av med 🙂

Håller på att klippa ihop lite film från gårdagens pass också men det blir inte klart idag. Men mer filmer är på gång i alla fall 🙂

Lite bilder från gårdagen kan jag redan bjuda på i alla fall.

Bild
Zach och jag (med Better Bodies nya shorts och linne)

Bild
Delar av Team Body Science
Hängandes: Peter, Jenny och jag
Nedre: Robert och Erik

Bild
Delar av Team Body Science plus chinskungen Johan Gustafsson!

Skrev ju deppmusik i titeln… Deppmusik och deppmusik, det är kanske inte helt säkert att det behöver vara så såklart. Mest jag som förknippar musiken med lite olika saker antar jag 😛
Ni får givetvis tolka musiken på valfritt sett, det är ju det fina med konst 😀

Efter middagen ikväll fastnade jag i alla fall på min youtubekanal. Fick en stor klump i magen när jag började lyssna på Somna bredvid dig med Magnus Weideskog. Känner mig alltid berörd när jag lyssnar på den där låten. Den rör väl upp en massa känslor finns inom mig helt enkelt. 😛

När jag ändå var igång så är det ju bara att köra vidare på samma tema inte sant?!

Ken Block – Out there

Petter – Rostig kärlek

Ras Cricket – skin

Jason Mraz – Sleeping to dream

Chris – Forever not that long

Aja… nu får det räcka 😀 Det har blivit bra många fler låtar i samma tema under kvällen. Slängde upp Magnus låt på Facebook och fick höra att jag var blödig.. så kanske det är men skönt att vara det ibland också tycker jag allt 🙂

Underbart med musik

Jag bara älskar att sitta i bilen och vrida på volymen på fullt och sitta och sjunga med till bra musik 🙂
Jag känner mig såååå bra, tills jag vrider ner volymen och hör det hemska skränandet :/ ha ha är det något jag verkligen inte kan så är det att sjunga!!! Och det måste se väldigt roligt ut när man möter mig i fullt gapande, jag lever mig in ska ni veta 😉

Jag har minst sagt varierande musiksmak, här är några favoritlåtar:
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/JDKGWaCglRM" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/uelHwf8o7_U" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

Kvinnan i denna år ju såå vacker, någon som vet vem det är?

<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/TYE-a0gGCnM" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/rp3Xy2q6TBI" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

O så lite hederlig mjuk-rock 🙂 Jag bara älskade Bon Jovi när jag var ung!! (Det måste betyda att jag är väldig ung än 😉
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/lDK9QqIzhwk" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>