Ovanliga grepp – så funkar de: Armar

En del redskap ses ofta ligga oanvända på gymmen, helt enkelt för att många inte vet hur de ska användas. Andra grepp är ovanliga specialare, framtagna i liten upplaga men med stor ambition om full kontakt och finlir. BODY djupdyker i gymlådorna och tar en titt på grepp som förtjänar en extrachans.

 

Vi bad Lars Berglund, Ironworks, redogöra för några ovanliga grepp. Till sin hjälp för att visa armredskap har han kallat in en annan Sundsvall-son, nämligen Victor Graneheim. De inleder med att testa ett vinkelgrepp som du kanske inte sett förut. Vill du komma över ett för egen del kan du vända dig till Arne Persson via hans facebooksida.

I slutet inspirerar killarna till att ta fram symaskinen, vi på redaktionen lyfter dock ett finger för att bilen bör vara avställd innan ni börjar nalla på säkerhetsutrustningen…

Se även filmerna med grepp för:

Gym: Ironworks Sundsvall
Medverkande: Lars Berglund och Samuel Ahlin
Fot och redigering: Håkan Sjödin

Läs mer om Lars Berglund i profilen ur BODY nr.8 2017: Muskler av stål, hjärta av guld