Ovanliga grepp – så funkar de: Ben

En del redskap ses ofta ligga oanvända på gymmen, helt enkelt för att många inte vet hur de ska användas. Andra grepp är ovanliga specialare, framtagna i liten upplaga men med stor ambition om full kontakt och finlir. BODY djupdyker i gymlådorna och tar en titt på grepp som förtjänar en extrachans.

Vi bad Lars Berglund, Ironworks, redogöra för några ovanliga grepp. Till sin hjälp för att visa benredskap har han denna gång kallat in Samuel Ahlin. De går igenom ett par mer eller mindre kända stångkonstruktioner som möjliggör ett säkert rörelsemönster. 

 

Se även filmerna med grepp för: 

Gym: Ironworks Sundsvall
Medverkande: Lars Berglund och Samuel Ahlin
Fot och redigering: Håkan Sjödin

Läs mer om Lars Berglund i profilen ur BODY nr.8 2017: Muskler av stål, hjärta av guld